Museu d'Art de Girona

Museo de Arte de Girona

Girona's Museum of Art

Pujada de la Catedral, 12
17004 Girona
Catalonia (SPAIN)
Tel. 972 203 834
Fax 972 227 595