Els germans Busquets. Un univers compartit

Del 29/10/2016 fins el 17/04/2017

Els germans Busquets i la seva obra esdevenen cabdals en l’estudi de la segona generació de noucentistes a Catalunya i ben especialment a Girona. Josep Maria, Lluís i Jaume, col·laboradors de l’arquitecte Rafael Masó, van donar un nou impuls i valor als treballs en arts aplicades, ben especialment des de la Galeria de Bells Oficis oberta a Girona l’any 1918. La recent donació del Fons Germans Busquets i Mollera, gràcies a la generositat de Mn. Joan Busquets i Dalmau, ha estat el pretext de la mostra que, a cura de Gloria Bosch i Susanna Portell, presenta una tria dels dibuixos, caritcatures, dissenys tipogràfics, apunts i documentació i permet conèixer l’amplia i variada producció artística dels tres germans.