Museu d'Art de Girona

Pujada de la Catedral, 12
17004 Girona
Tel. 972 203 834
Fax 972 227 595